Målningsarbeten Trestadsvillans Huspaket.

Denna beskrivning tillsammans med situationsplan, huvudritning, ev rumsbeskrivning, objektspecigfik Tolo och övriga handlingar som hänvisas till i denna beskrivning, gäller generellt som underlag för anbudsinfordran och entreprenadens utförande, såvida ej annat skriftligt överenskommits. Föreskrifter beträffande betalning, garanti, tidplan m.m. anges i entreprenadkontrakt och PM för anbudsgivare.

Beställaren = Husköparen

Entreprenaden

I anbud anges omfattning som ingår i entreprenaden, tex allt enligt denna beskrivning.

Kvalitetsansvar-samordning

Byggentreprenören håller kvalitetsansvarig för egna arbeten. Byggentreprenören svarar för samordningsansvaret som enligt Arbetsmiljölagen 3 § 7 åvilar beställaren. Gäller från och med att arbete påbörjas som ingår i entreprenaden. Byggentreprenören svarar för samordning av egna och underentreprenörers arbeten. Byggentreprenören anmäler till besiktningsman att slutbesiktning kan ske. ( samtliga entreprenadarbeten skall vara färdigställda). Beställaren skall tillhandahålla och bekosta kvalitetsansvarig enligt PBL.

Förutsättningar

Provisorisk framdragen el, vatten och värme skall finnas på byggplatsen.

Ställningar för eget arbete skall ingå

Invändig målning gäller endast huvudbyggnad.

 

Entreprenadomfattning

Allt material och arbete som framgår av ritningar, ev rumsbeskrivning, objektspecifik Tolo och denna beskrivning ingår i entreprenaden med följande undantag:

-          Husleverans enligt för objektet gällande leveransdeklaration, kompletterande tillval/frånval till dito enligt Tolo.

-          Entreprenörer skall omhänderta och borttransportera eget byggavfall.

-          Erforderlig uppvärmning och uttorkning, ingår i byggentreprenaden. (elström bekostas av

-          beställaren)

 

 

 

Utförande

Invändig målning skall omfatta:

-          Väggar: Gipsskivor spacklas och målas 2ggr. Direkt på gips alt. Väggar spacklas och tapetseras med tapet i pris om 200:- /rulle.

-          Fönstersmygar spacklas och remsas på ytterhörn, samt målas 2 strykningar.

-          Gipstak spacklas och målas 2 strykningar, taklist inmålas i takfärg. Slätgips/GKP enligt Tolo.

-          Listverk målas

-          Tak i bad/wc, klädvård slätspacklas och målas 2 strykningar.

-          Väggar i klädvård skall utföras enligt  instruktion för våtrumsvägg.

-          Invändig taklucka skall målas i takfärgen.