Leveransdeklaration 100401

Leveransdeklarationen är en detaljerad beskrivning kring er Husleverans. Denna beskriver utöver köpeavtal och avtalsritningar vad som ingår i Er husleverans som standard. Varje byggnadsdel beskrivs var för sig där teknisk information samt dimensioner framgår

Tjänster som ingår vid köp av TrestadsVillans Huspaket

Offerering, rådgivning samt upprättande av kundspecifik Husritning.
Produktionskostnadskalkyl
Besök hos Inredningsexpert
Fullständiga handlingar för ansökan för bygglov
Energiberäkning enligt gällande lagkrav
Kundspecifika relationsritningar
Injustering av ventilationanläggning
Drift och skötselpärm
10 årigt konsumentskydd (GAR-BO AB)
1 årig villaförsäkring ( Länsförsäkringar )

Tillverkning

TrestadsVillan som leverantör arbetar under väderskyddade förhållanden inomhus i vår Husfabrik
i Vargön. Har sammansätter vi Ytterväggsstomme , bjälklag  samt hjärtväggar för en tidseffektiv
husresning på leveransdagen. Prefabriceringen syftar främst till att få huset "tätt" så fort som möjligt.
Vi minimerar därmed risk för fukt i konstruktionen samt att det gynnar dig som kund med en
kortare betalningsplan vilket minskar byggnadskreditivet.

Bärverk

Yttervägg ”energivägg” (55 kW) – (stomme Prefabricerad)
YTTERVÄGG UTOM KÄLLARYTTERVÄGG – Vägguppbyggnad utifrån: Rak alt Faskantad panel 22x145 mm
grundmålad, ändimpregnerad  – 28 mm spikregel,klimatskiva 45 mm med distanskroppar som utvändigt
vindskydd .195 mm massiv,färdigkapad och urjackad regelstomme med 195 mm mineralullisolering
0,2 mm åldersbeständig plastfolie - 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullisolering
11 mm OSB-skiva - 13 mm gipsskiva

Gavelspetsar

Panel lika ytterväggar. Vid inredd vindsvåning samma utförande av stomme som yttervägg.

Väggar – Stomkomplettering

EJ BÄRANDE INNERVÄGGAR– Regel 45x70 mm, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor
45 mm ljudisoleringsskiva i vägg.
BÄRANDE INNERVÄGG – 45x95/120 mm regelstomme, 11 mm OSB skiva och 13 mm gipsskiva på
båda sidor, 45 mm ljudisoleringsskiva i vägg.

Öppningar

Fönster
3-glas lågemission med argon, U-värde 1,0 från Elitfönster. Öppningsbara, glidhängda där så erfordras. I
övrigt fasta. Karm och båge vitmålade.
 Erforderligt säkerhetsglas där det enligt gällande byggnormer krävs.

Fönsterdörrar

3-glas lågemission med argon, U-värde 1,2 från Elitfönster. Komplett med beslag och tätningslister. Karm
och båge vitmålade.
Erforderligt säkerhetsglas där det enligt gällande byggnormer krävs.

Ytterdörrar

Karm och dörrblad vitmålade, tät eller med 3-glas isolerruta. Modell till huvudentré: YD3003 alternativt
YD4106 från SnickarPer. Färdigbehandlad vit invändig smygbräda., trycke, säkerhetscylinder och
dörrbroms. Modell till groventré YD 4309 slät, från SnickarPer. Dörrar till ev sluttningsvåning levereras
utan smygbräda.

Garageport

Wayne Dalton isolerad takskjutport 9600 u= 1,6

Innedörrar

Dörrblad, Dooria 8001 Addera, vit. Karmar vitmålade. Trycken i rostfritt stål.

Luckor

Erforderliga inspektionsluckor i stödbensväggar.

Fönsterbleck/Tröskelbleck

Vitmålade. Ingår ej i sluttningsvåning eller källare.

Fönsterbänkar

Vitmålad mdf.

Foder

Vita allmogelister/släta till innerdörrar.

Bjälklag

Stomme/Stomkomplettering.
MELLANBJÄLKLAG (1,5-PLANSHUS MED OINREDD VIND) – 220 mm bjälkar med 220 + 120 mm
isolering, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel och färdigbehandlad vit innertakskiva.
MELLANBJÄLKLAG – 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,
28 mm glespanel och slätt gipstak. Mellanbjälklag över garage 220 mm isolering och 2 lager gipsskiva.
VINDSBJÄLKLAG – 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel och slätt gipstak. Vindslucka med
stege. Landgång av 22 mm råspont.
SNEDTAK (INREDD VIND) – Luftspalt, 360 mm lösull, plastfolie, 28 mm glespanel och slätt gipstak.
HANBJÄLKLAG (INREDD VIND) – 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel slätt gipstak.
Vindslucka med stege.

Golvytor inomhus

GOLVBELÄGGNING – 13 mm eklamellparkett, 3-stav, från Moland i alla rum utom
våtutrymmen och 4m2 klinker i entré max 250:-/m2
GOLVSOCKLAR – Vit allmoge/slät list.
GOLVBELÄGGNING VÅTUTRYMMEN - Fritt val av klinkerplatta på Golvman max 250:-/m2

Väggytor inomhus

VÄGGBEKLÄDNAD VÅTRUM - 13 mm humid board, godkänd för våtrum. Fritt val av kakelplatta från
 Golvman max 250kr/m2. Kakel ovan diskbänk. Väggytor i övrigt, 13 mm gipsskiva.

Takytor inomhus

INNERTAKSBEKLÄDNAD – Gipsplank, 60 x 120 cm. Vit skugglist.

Yttertak

Stomme
TAKSTOLAR – fribärande fackverk för sadeltak och valmat tak. Till 1,5-planshus ramverkstakstolar.

Stomkomplettering
UNDERLAGSTAK – Luckor av 22 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

Öppningar
TAKFÖNSTER – Velux, med isolerruta, monteringssats ingår.

Ytor utomhus

TAKKOMPLETTERINGAR – Grundmålade monteringsfärdiga vindskivor och takfotsbrädor.
TAKBELÄGGNING – Benders Palema, röda, tegelröda eller svarta ytbehandlade, 2-kupiga
betongtakpannor. Plåttak/bandtäckning ingår ej.
SKORSTENSBESLAG – Endast till ventilationshuvar.
VINDSKIVEBESLAG – Vita.
DROPPBLECK VID GAVELSPETS - Vita.
RÄNNDALAR - I kulör tegelröd eller svart.
HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR – Av förzinkad plåt ytbehandlad, vita eller svarta.

Trappor

INVÄNDIGA TRAPPOR – Från SSC, öppen trätrappa i eklaserad furu. Räcken, spaljéer av eklaserad
furu. Ledstänger av eklaserad furu.

Kompletteringar

Skärmtak – Ev tak över entré ingår enl. avtalsritning.
Verandor – Ingår enl. avtalsritning.
Takkupor – Ingår enl. avtalsritning.

Inredning – Utrustning

Köksinredning – Ballingslöv kök
SKÅP/LÅDOR – lucka i prisgrupp 3 enl. leverantörens standard, med handtag i aluminium.
Levereras i Fullhöjd ( F-höjd ). Kakellist i valfri kulör enl. lev. standard.
SOPSORTERING – Placerat i diskbänkskåp.
LÄCKAGESKYDD – Under DM, K/S, F.
BÄNKSKIVOR – Valfri laminatskiva från Marbodal.
DISKBÄNKSBESLAG – Heltäckande diskbänk med dubbla lådor.

Vitvaror - Asko ( Rostfritt )

INBYGGNADSHÄLL – Keramisk glashäll med 4 värmezoner och touchkontroll. Art nr: Hi661S Asko EEL
INBYGGNADSUGN – Art nr: OT 8620 Asko EEL
SPISFLÄKT – Vägghängd fläktkåpa 60 cm, Art nr:  CW4671 Asko
KYLSKÅP – Art nr: R2583SL Asko EEL
FRYSSKÅP – Art nr: F2583NFS Asko EEL
DISKMASKIN – Art nr: D5132XLS Asko EEL
MIKROVÅGSUGN – för inbyggnad, Art nr: OM 8310 Asko EEL

Omklädnad, textilförvaring

GARDEROBSKÅP (G) – Vita släta luckor med handtag i matt krom, 1 hyllplan + 1klädstång, antal enl.
avtalsritning.
LINNESKÅP (L) – 5 hyllplan och 4 trådbackar. I övrigt lika garderobsskåp, antal enl. avtalsritning.
KLÄDKAMMARINREDNING – Hyllor med konsoler och klädstång, enl avtalsritning

Bad, WC/DUSCH

BADRUMSSKÅP – Kommod i badrum, Swedbergs, underdel Bianca vit 90cm, överdel Spegel 90
BADRUMSSKÅP – Kommod i wc-dusch, Swedbergs,  underdel Bianca vit 60, överdel spegel 60

New Way tvättställsblandare

WC-STOL – Svedbergs snålspolande. Art nr: 9027
New Way Duschblandare
Duschset Bend
Dusch Entré 90x90

Klädvård

TVÄTTBÄNK – Rostfri med förvaringsskåp.
TVÄTTMASKIN – Vit, WAA28162SN Bosch EEL
TORKTUMLARE – Luftkondenstumlare, vit, WTC84100SN Bosch EEL
STÄDSKÅP – Lika garderobsskåp med inredning för städutrustning.

Montagepaket

SPIK OCH SKRUV – Standardsats enl. separat specifikation.
LIM – För golvspånskiva och invändig smyg.
ÖVRIGT – Erforderliga förankringsjärn.

Övrigt

Vatten och avlopp – centralutrustning
VATTENVÄRMARE – Inbyggd i värmepump (180 liter).

Värme – centralutrustning

VÄRMEPANNA – Frånluftsvärmepump Nibe F750 som ger värme – varmvatten – ventilation – återvinning

Luftbehandling – centralutrustning

CENTRALFLÄKT – Frånluftsvärmepump.

Luftbehandling – Ledningsnät

VENTILATIONSKANALER – Frånluftskanaler av plåt. Ventilationshuvar
av röd, tegelröd eller svartlackerad plåt.
ISOLERING AV KANALER – Erforderlig kondensisolering till ventilationskanaler.
30 mm stenullsisolering till imkanal från kök.

Luftbehandling – Platsutrustning

VENTILATOR – Köksfläkt.
VENTILER – Väggventiler för tilluft.

Leveranssätt

6 st delleveranser ingår i offererat pris.

OBS!

Framkomlig väg till byggplatsen skall finnas för fordon med 10 tons
axeltryck, en fordonslängd av 24 m och en höjd av 4,5 m.
Övrigt material ingår ej enl. denna LBV (Jmf avtalshandlingar).
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar. Vi reserverar oss mot ändringar av modellbeteckningar samt utgående modeller från leverantörer.